Voksen

B&OI turn har tilbud til menn og kvinner i alle aldre.

I B&OI turn skal voksne/eldre turnere oppleve kvalitative gode treninger. Gymnastene skal få variert grunntrening tilpasset nivået på troppene. Gymnastenes utførelse og øvelsesutvalg skal høynes/økes. Det skal trenes på teknikker som hver enkelt tropp kan mestre. Dette er øvelser som balanse, bølger, utfall, vendinger, sprang, turnelementer og pyramider avhengig av nivå. Treningene skal også inneholde programtrening.

Treningene skal være lystbetont samt fremme samhold og trivsel.

Kvinnelige turnere som har deltatt på minimum 9 kretsturnstevner for voksne og har gullmerke, kan søke medlemskap i Norges Kvinnelige Gymnastikk Veteraner.

Til påmelding