Ungdom

Ungdom i B&OI turn kan delta på troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, apparatturn, trampoline, jibb, cheer og oppvisningsparti.

For mer om grenene:

Apparatturn

Rytmisk Gymnastikk

Troppsgymnastikk

Cheer

Trampoline

Til påmelding