Ungdom

Ungdom i B&OI turn kan delta på troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, apparatturn, cheer og oppvisningsparti.

24.10.201616:41 Ann-Heidi L. Kleven

For mer om grenene:

Apparatturn

Rytmisk Gymnastikk

Troppsgymnastikk

Cheer

Til påmelding