Ungdom

Ungdom i B&OI Turn kan delta på troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk, apparatturn, cheer og oppvisningsparti.

13-18
15.08.201615:53 Liss Marie Jakobsen
, click to open in lightbox