Troppsgymnastikk

Troppsgymnastikk er delt inn i 2 grener; Nasjonale klasser og TeamGym.

Nasjonale klasser består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det er separate konkurranser i hver øvelse (enkeltapparater). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster - bare jenter, bare gutter eller en mix av begge kjønn. Jenter, gutter eller mix konkurrerer mot hverandre i samme apparat/øvelse. Aldersklassene er inndelt i rekrutt, junior og senior.

TeamGym består av øvelsene frittstående, trampett og tumbling. Det konkurreres sammenlagt i alle tre øvelsene (3-kamp). Hver tropp kan bestå av 6 til 12 gymnaster. Aldersklassene er inndelt i junior og senior.

Til påmelding.