w

Historie

Bodø og Omegn Idrettsforening ble stiftet 14. desember 1894 og er en av Bodøs eldste idrettslag.

31.10.201615:54 Hege Ness Grøtterud


Bodø og Omegn Idrettsforening (B.&O.I. eller B&OI) ble stiftet 14. desember 1894 og er en av Bodøs eldste idrettslag. I begynnelsen drev klubben kun med langrenn. Etter hvert kom nye idretter med i klubben, og i 1993 ble det bestemt av B&OI skulle bli et allianseidrettslag. Denne alliansen består av orienteringsgruppa, turngruppa, friidrettsgruppa, skigruppa, og allianseidrettslaget. Disse fem blir tilsammen B&OI-alliansen.

De egne idrettene har egne lover og økonomi, men allianseidrettslaget er eier og forvalter av eiendommene klubbhuset og Skihytta, medeier i Mørkvedhallen BA og AL Bodømarkas venner. Allianselaget var tidligere også medeier i Bestemorstua BA. Allianseidrettslaget eier også logo, klubbfarger, den gamle premiesamlingen, samt retten til utdeling av hedersmedalje og æresmedlemskap.


B&OI turn er en tradisjonsrik og stor klubb som er veldrevet og har god økonomi. All aktivitet skjer på frivillig basis. Målet er at klubbens medlemmer, trenere, styret og andre samarbeidspartnere sammen bidrar positivt slik at klubbens medlemmer trives og utvikler egne ferdigheter i samsvar med Sportsplanen.

Klubben tilbyr aktiviteter  til alle aldersgrupper i store deler av byen. I tillegg tilbyr klubben aktivitet innenfor konkurransegrenene apparatturn menn, apparatturn kvinner, troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk og cheer.

B&OI turn arrangerte i 1994 Landsturnstevnet som en del av 100-årsfeiringen.

Bildene er hentet fra Arkiv i Nordland og gjengitt etter tillatelse.