Styret for B&OI Turn 2019-2020

Styret i B&OI Turn er presentert nærmere her, samt vår forretningsadresse.

24.10.201617:14 Ann-Heidi L. Kleven

Styreleder

  • Veronica Kåring

Nestleder

  • Annette Lund Lillegård

Styremedlemmer

  • Siri Helene Norum
  • Marianne Sivertsen
  • Jørn Anders Jørgensen
  • Camilla Kaspersen
  • Rune Olsen

Ungdomsrepresentant

  • Kristie Pedersen

Vara

  • Siri Helene Norum

Revisor  

  • Gunn Kaspersen

Forretningsadresse

Boks 27
8001  BODØ

Kontoradresse:

Mørkvedhallen
Mørkvedveien 100,(hall C, 2.etg)
8028 BODØ
 
E-post: post@boiturn.no
Organisasjonsnummer: 976331133
Bankkonto: 4509 31 07946

, click to open in lightbox