w

Styret for B&OI Turn 2018

Styret i B&OI Turn er presentert nærmere her, samt vår forretningsadresse.

24.10.201617:14 Ann-Heidi L. Kleven

Styreleder

 • Veronica Kåring

Nestleder

 • Annette Lund Lillegård

Styremedlemmer

 • Siri Helene Norum
 • Marianne Sivertsen
 • Jørn Anders Jørgensen
 • Camilla Kaspersen
 • Rune Olsen

Ungdomsrepresentant

Vara

 • Siri Helene Norum

Revisor  

 • Monica Wigen 


Fondsstyret

 • Brit Øiesvold (leder)  
 • Helge Jørgensen  

Forretningsadresse

Boks 27
8001  BODØ
 
E-post: post@boiturn.no
Organisasjonsnummer: 976331133
Bankkonto: 4509 31 07946