w

Trenerinfo

B&OI turn har mange dyktige trenere og hjelpetrenere tilknyttet partiene våre. Vi har imidlertid alltid behov for flere.

03.10.201612:43 Liss Marie Jakobsen

BQOI satser på sine trenere!

Som trener i B&OI turn vil du få tilbud om kurs og veiledning slik at treneroppgaven kan utføres på en god måte. I tillegg finnes en del god litteratur som er tilgjengelig for våre trenere. Styret legger også opp til en satsning for å rekruttere nye trenere, og å legge forholdene til rette for å beholde og styrke de vi allerede har.

Trenere vil også få treningstøy med klubbens logo.

Klubben dekker kontingent for klubbens trenere, og barn av trenere betaler ikke treningsavgift (bare kontingent).

Ønsker du å være trener i B&OI Turn? Ta kontakt på e-post: post@boiturn.no

Politiattest

All trenere som har kontakt med barn og ungdom skal fremvise gyldig politiattest. Informasjon om skjema som skal fylles og leveres klubben hentes her:
Link til Info fra idrettsforbundet.

Søker må sende e-post til styret og melde inn sitt navn og fødselsnummer. Styret skriver en bekreftelse du må legge ved din søknad. Denne sendes til deg som vedlegg i e-post, og lastes enkelt opp som vedlegg. I 2016 skal alle trenerne levere ny politiattest.

Er søker over 18 år kan vedkommende skanne inn bekreftelsen fra idrettslaget, og vedlegge dette i en elektronisk søknad om politiattest: https://attest.politi.no/ (krever innlogging).
 
Er søker under 18 år, eller av andre grunner ikke kan eller ønsker å søke elektronisk, kan følgende skjema benyttes:
Søknad om politiattest - bokmål
Søknad om politiattest - nynorsk
 
Skjemaet sendes til:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester
Postboks 113
9951 Vardø