Dugnad Høst 2022/Vår 2023

Våre medlemmer bidrar med dugnad til gode for klubben og gymnastene.

Det forventes at medlemmene/foresatte stiller opp for klubben ved behov.

Krav til dugnadsinnsats fra den enkelte deltaker er avhengig av hvilket parti gymnastene deltar på. Dugnadsinnsatsen gjelder for klubben, ikke bare for eget parti.

Dugnaden 2022/23 i B&OI er i stedet for loddsalg å selge Bambusa sokker for høst- og vårsesong, utføre fra 4 til 10 timer dugnad ved ulike arrangement, bake og lignende knyttet til juleshow eller andre arrangement.

Det er også ønskelig at partiene har en foreldrekontakt som kan avhjelpe trenerne med mindre oppgaver, dette etter nærmere avtale.