w

Dugnad

Våre medlemmer bidrar med dugnad til gode for klubben og gymnastene.

03.10.201612:42 Liss Marie Jakobsen

Det forventes at medlemmene/foresatte stiller opp for klubben ved behov.

Krav til dugnadsinnsats fra den enkelte deltaker er avhengig av hvilket parti gymnastene deltar på. Dugnadsinnsatsen gjelder for klubben, ikke bare for eget parti.

Dugnaden B&OI ber medlemmer/foresatte om å bidra til er å selge 1-2 loddark på Høstlotteriet, utføre fra 4 til 10 timer dugnad ved ulike arrangement, bake og lignende knytta til juleshow eller andre arrangement.

Gymnaster og foresatte som deltar på tropper der utstyr må rigges inn og ut til hver trening, må påregne ytterligere dugnad. Dette avtales mellom foresatte og trener på det enkelte parti.

Det er ønskelig at partiene har en foreldrekontakt som kan avhjelpe trenerne med mindre oppgaver, etter nærmere avtale.