Bli medlem?

Velkommen i klubben! Men hva koster det? Det kan du lese mer om her.

B&OI Turn ønsker alle velkommen til å trene turn i vår klubb. Du velger hvilke(t) parti du vil være med på, samtidig som du melder deg inn. Det koster kr 2 200 i grunnavgift for et helt turnår for alle våre gymnaster.

Hva dekker grunnavgiften?

  • Medlemskontingent     1000,-
  • Treningsavgift            1200,-
  • Inkluderer 1 treningstime

  • Pr ekstra treningstime koster det 500
  • Administrasjonsgebyr på faktura (kr 20).

Faktura vil sendes som 2 faktura (en på kontingent og en på treningsavgift), og sendes til oppgitt epostadresse som er registrert på medlemmet.

VIKTIG:

Dersom dere skifter mailadresse så må dere logge inn på barnet og gjøre endring på denne (www.imsapp.nif.no). Mailadresse endres under "Min Profil" ved å klikke barnets navn oppe til høyre når du er innlogget.
Hvis fakturamail ikke er riktig, kan dere risikere økte kostnader/inkasso og evt å miste plass på grunn av ubetalt faktura.

Bilder/Video

Vi ønsker å ha mulighet til å bruke bilder/video av gymnastene som vi tar på trening, ved oppvisninger og under konkurranser. Disse vil kun brukes på våre nettsider eller ved promotering av klubben på Facebook/Instagram eller i andre sammenhenger som har med klubben å gjøre. Dersom dere ikke ønsker at bilder/filmer av dere eller deres barn blir brukt må dere gi oss skriftlig beskjed om dette ved påmelding. 

V E L K O M M E N   I   K L U B B E N