Bli medlem?

Velkommen i klubben! Men hva koster det? Det kan du lese mer om her.

03.10.201612:43 Liss Marie Jakobsen

B&OI Turn ønsker alle velkommen til å trene turn i vår klubb. Du velger hvilke(t) parti du vil være med på, samtidig som du melder deg inn. Det koster kr 2 200 i grunnavgift for et helt turnår for alle våre gymnaster.

Hva dekker grunnavgiften?

  • Medlemskontingent     1000,-
  • Treningsavgift            1200,-
  • Inkluderer 1 treningstime

  • Pr ekstra treningstime koster det 500
  • Administrasjonsgebyr på faktura (kr 20).

Faktura sendes til oppgitt epostadresse, og betales på vanlig måte i nettbanken.

V E L K O M M E N   I   K L U B B E N