Årsmøte 2022-digitalt

B&OI Turn Årsmøte 2022
14.02.202219:34 Admin

Velkommen til Årsmøte i B&OI Turn. Møtet holdes digitalt på Teams.

 

Eventuelle saker må sendes styret skriftlig innen 28.februar 2022 til veronica@boiturn.no.

 

Påmelding til møtet sendes avlund74@gmail.com senest 9.mars.

 

Saksdokumenter kan fås ved henvendelse til veronica@boiturn.no.

 

Håper å se våre medlemmer på møtet :)