Siste nytt: Oppstart treninger fra mandag 12.april

Oppstart treninger for alle under 20 år
09.04.202112:14 Admin

Til alle idrettslag i Bodø kommune.
Fra og med midnatt natt til mandag 12. april er det de nasjonale tiltakene som gjelder i Bodø. Alle andre tiltak, både kommunale og regionale forskrifter, er fjernet. For idretten vil det si at barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres. For voksne (20 + og utover) er det inntil videre forbudt med innendørs organisert idretts- og fritidsaktivitet. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt. Profesjonelle toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Arrangementer Alle arrangementer bør utsettes eller avlyses. Regler hvis arrangementet likevel må avholdes: Maks 50 personer på innendørs idrettsarrangement for barn og unge under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune. Maks 50 personer på arrangementer utendørs. Hvis noen idrettslag ikke vil starte opp fra mandag så gi beskjed til Bodø kommune med ønsket oppstart: idrett@bodo.kommune.no. Mer informasjon om de nasjonale tiltakene finner man her;

Bodø kommunes hjemmeside; Bodø kommune - Forside https://bodo.kommune.no/

Oversikt over nasjonale tiltak: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratets overordnede veileder i smittevern for idretten. https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 Hver idrett har laget egne koronavettregler som gjelder for sine respektive idretter. En oversikt finnes her: Særforbunds koronavettregler https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/