Sommerkurs RG 2020

30.09.202019:45 Kristie Pedersen

På vegne av RG ved B&OI TURN vil vi takke Avisa Nordland og                                                                                                    Sparebankstiftelsen DNB for tildeling av midler til innkjøp av nye RG tepper.

Teppene ble skåret og tilpasset under dugnad tidligere i august og gymnaster fikk                                                                            allerede flere anledninger til å teste ut teppene bl.a. under sommerkurs i RG.

Tusen takk også til klubben som dekte halvparten av innkjøpssummen.

Vi gleder oss til å arrangere KM på de nye teppene når det blir mulighet til å arrangere det.