Forholdsregler ved reiser i Norge i høstferien

Høstferie-info

28.09.202011:34 Admin

Det har kommet opp spørsmål i forhold til høstferie og reiser til eller nært områder som har høye smittetall i Norge.

Vi mener at dersom forholdsregler tas i henhold til anbefalinger fra helsedirektorat, skal dette være godt nok og ikke medføre at noen skal være nødt til å holde seg hjemme fra trening ved retur fra ferie. Vi legger vekt på at alle har selv ansvar for å følge retningslinjer og anbefalinger i forhold til smitte. Dermed er alle som reiser bort i ferien også velkommen tilbake på trening etter ferien. 

Dersom noen har symptomer på sykdom i eller etter ferie, skal de følge rutiner for sjekk i samråd med lokale helsekanaler og ikke møte på trening før de er friskmeldt.

Vi ønske ikke smitte inn i turnhall/gymsaler, og håper alle er med og sørger for fortsatt god håndhygiene og avstand i forbindelse med treninger. 

Du kan reise i Norge så lenge du følger rådene for å unngå å spre smitte. Vi har alle et ansvar for å følge smittevernrådene.

Å følge rådene for å unngå å spre smitte betyr at du:

  • Ikke reiser når du er syk, heller ikke til hytta
  • Har god hånd- og hostehygiene
  • Holder minst en meters avstand til andre enn dine nærmeste

Disse rådene forhindrer og begrenser smittespredning av covid-19.

Det aller viktigste smitteverntiltaket er at du holder deg hjemme hvis du er syk. God hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte. Redusert kontakt mellom personer, ved å holde avstand og unngå større folkemengder, reduserer muligheten for smitte - også før symptomer på sykdom oppstår. God håndhygiene, og spesielt det å unngå å ta deg i ansiktet med urene hender, er viktig for å hindre indirekte kontaktsmitte.

Planlegg reisen din

Det er et godt råd å planlegge reiser med tanke på å unngå smittespredning mellom steder. Begrens reiser hvor det legges opp til nær kontakt med et stort antall mennesker, kanskje på mange forskjellige steder. Reiser der du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør mindre fare for smittespredning.

For alle fritidsreiser er det ekstra viktig å holde seg til de generelle rådene:

  • Er du syk med luftveissymptomer eller feber skal du ikke gjennomføre fritidsreiser. Da skal du være hjemme. Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på covid-19 testes raskest mulig, les mer om testing.
  • Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om minst en meters avstand til andre i dine omgivelser, og i størst mulig grad bare være sammen med de du er sammen med til vanlig og er på reise med.
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker.
  • Begrense bruken av kollektivtransport når du kan (se råd for kollektivtransport for øvrig.)
  • Du skal ikke reise når du er i karantene, heller ikke på hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nær kontakt med et hustandsmedlem som syk med covid-19.
  • Reis hjem, hvis tilstanden tillater det, hvis du blir syk mens du er på hytta eller på reise, men unngå kollektivtransport i så stor grad som mulig.

Kollektivselskapene bør ved lengre reiser utarbeide egne rutiner for håndtering av passasjerer som blir syke under reisen. Ved mistanke om covid-19 hos passasjer, bør passasjeren holdes adskilt fra de andre reisende med helst to, men minimum en meters avstand. Syke personer bør dekke til munn og nese ved å benytte et papirlommetørkle eller å ta på en ikke-medisinsk ansiktsmaske for å redusere smittespredning. Ved behov for toalett skal dette ikke brukes av andre før det er rengjort.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende.