Eurogym 2021

01.01.197000:00 Kristie Pedersen

Eurogym 2020 på Island ble som kjent for mange flyttet til 2021 på grunn av Covid-19. Ny dato er  4-8 juli 2021.

Stevnet er åpent for alle gymnaster som fyller 13-19 år i løpet av 2021. For mer informasjon se vedlagte link; 

https://gymogturn.no/arrangement/eurogym-2020-reykjavik-2/

Frist for å melde sin interesse 4. september.

Påmelding 4.november. Mer informasjon kommer når turnsesongen har startet.