Aktivitetsdag i turnhallen på Mørkved fredag 27.desember (3.juledag ) kl 11-14.

Turn, Trampoline, Cheerleading

Gratis lavterskeltilbud til barn fra 10 år og opp. Turn, Cheerleading, Trampoline. Her vil vi rullere og alle får prøve seg på de ulike gruppene. Max 21 deltagere. Bekreftelse på plass vil sendes på mail- påmelding til post@boiturn.no