w

Daglig leder B&OI Turn

Bodø og Omegn Idrettsforening Turn har lyst ut stillingen som daglig leder i 100% stilling.

15.03.201713:45 Hege Ness Grøtterud

Etter fristen 23.4.2017 ble det gjennomført tre jobbintervjuer. De attraktive kandidatene hadde fått tilbud om andre stillinger, og ansettelsesprosessen er med det fortsatt i gang. Stillingen vil bli lyst ut på nytt.

Stillingsutlysning 

Bodø og Omegn Idrettsforening (B&OI) ble etablert i 1894 og er et av Bodøs eldste idrettslag. Turn utgjør den største gruppen i Allianselaget, som for øvrig består av orienteringsgruppa, friidrettsgruppa og skigruppa.

Klubben er stor og har en stolt tradisjon, den er tilsluttet Norges Gymnastikk- og Turnforbund som er landets eldste særforbund. Det tilbys aktiviteter for alle aldersgrupper i store deler av byen. Aktivitetene dekker et bredt spekter breddeaktiviteter, samt konkurransegrenene apparatturn, troppsgymnastikk, rytmisk gymnastikk og cheer.

Prioriterte mål for gymnastikk og turnsporten er å:

 • Tilby aktiviteter for alle aldre
 • Levere den beste grunntreningen for barn i norsk idrett
 • Tilrettelegge for toppidrett innenfor konkurransegrenene

Vi tror at grunnlaget for å bli god i turnaktivitet eller i en annen idrett, og forutsetningen for livslang glede ved fysisk aktivitet best skapes hos oss. Derfor sier vi: Grunnlaget legges i gym og turn!

Daglig leder B&OI Turn

Er du glad i idrett, er menneskeorientert og har ønske om å bidra til å bygge en organisasjon?

Bodø og Omegn Idrettsforening Turn søker daglig leder i 100% stilling.

Jobben vil gi den rette personen en unik mulighet til å bruke sine personlige egenskaper og kompetanse til å bidra i bygging og profesjonalisering av foreningens organisasjon.

Stilingen som daglig leder er ny. Klubben har som mål å ansette både sportslig og administrativt. Den som tilsettes må kunne være en pådriver i dette arbeidet. Det vil være fokus på å bygge en solid organisasjon og skape fortsatt entusiasme og vekst for trenere, utøvere og sponsorer.

Som daglig leder vil du jobbe i skjæringspunktet mellom konkurranseidrett og breddeidrett. Det er viktig at du ser sammenhengen mellom bredde- og konkurranseidrett, frivillighet og kommersialisering.

Vi søker derfor deg som trives med de oppgaver som tilligges vår daglige leder og som har evnen til å se nye muligheter og løsninger

samt er god til å kommunisere både internt og eksternt.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver vil blant annet bestå av

 • Daglig økonomiansvar
 • Kontakt og samarbeid med idrettskrets, kommune og sponsorer
 • Håndtering og oppfølging av medlemsregister
 • Forberede og delta på hovedstyrets møter og trenermøter
 • Arbeide tett med styret i utviklingen av B&OI Turn

Ønskede kvalifikasjoner

 • Idrettsfaglig bakgrunn
 • Relevant utdannelse innen organisasjon og ledelse
 • Gode lederferdigheter og kommunikasjonsevne, muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe målrettet, selvstendig og i team
 • Kremmerånd, godt humør og god serviceinnstilling

Lønn etter nærmere avtale.

For mer informasjon kontakt:

Hilde Pedersen tlf 954 82 999, nestleder i styret B&OI Turn 

Stein Roar Kristiansen tlf 480 43 670, styreleder B&OI Turn

Søknad merkes «Daglig leder» og sendes: post@boiturn.no

B&OI Turn, postboks 27, 8001 Bodø

Utlysningstekst Daglig leder B&OI Turn