Styreleder Brynjar Jørstad

Telefon: 473 28972
E-post: styreleder@boiturn.no

Daglig leder Rune Olsen

Telefon: 454 21400
E-post: leder@boiturn.no