w

Styret for B&OI Turn

Styret i B&OI Turn er presentert nærmere her, samt vår forretningsadresse.

24.10.201617:14 Ann-Heidi L. Kleven

Styreleder

 • Stein Roar Kristiansen

Nestleder

 • Hilde Pedersen

Styremedlemmer

 • Monica Wigen
 • Hanne Mette Vindvik
 • Hege Ness Grøtterud
 • Marianne Sivertsen
 • Audun Bækø

Ungdomsrepresentant

 • Stine Kvam

Vara

 • Anne-Gunn Dreyer
 • Tone Olsen

Revisor  

 • Gunn Kaspersen  


Fondsstyret

 • Brit Øiesvold (leder)  
 • Helge Jørgensen  

Forretningsadresse

Boks 27
8001  BODØ
 
E-post: post@boiturn.no
Organisasjonsnummer: 976331133
Bankkonto: 4509 31 07946

google map