w

Bli medlem?

Velkommen i klubben! Men hva koster det? Det kan du lese mer om her.

03.10.201612:43 Liss Marie Jakobsen

B&OI Turn ønsker alle velkommen til å trene turn i vår klubb. Du velger hvilke(t) parti du vil være med på, samtidig som du melder deg inn. Mer om påmeldingen leser du her.

Det koster kr 2 000 i grunnavgift for et helt turnår for alle våre gymnaster.

Hva dekker grunnavgiften?

  • Medlemskontingent 
  • Treningsavgift 
  • Inkluderer 1 treningstime

  • Pr ekstra treningstime koster det 500
  • Administrasjonsgebyr på faktura (kr 20).

Faktura sendes til oppgitt epostadresse, og betales på vanlig måte i nettbanken.

Priser for medlemmer som trener inntil 1 time pr uke:

  Kontingent Treningsavgift høstsemesteret Treningsavgift vårsemesteret Sum   
         
Ordinære medlemmer 800 600 600 Kr. 2 000
Barn på 2-3 årsparti 800 500 500 Kr. 1 800
Foreldre på barn på 2-3 årsparti 200     Kr. 200
Støttemedlemmer 200     Kr. 200
 Pr ekstra treningstime       Kr. 500 

Grunnavgiften er summen av kontingent, treningsavgift for høst og vår. Dette inkluderer 1 treningstime. Det koster i tillegg kr 500 pr ekstra time for hver gymnast.

Eksempel:

En gymnast som trener 1 time mandag kl. 16 - 17 pluss 2,5 timer onsdag kl. 17-19.30, betaler da kr 3 250 pr år. 

V E L K O M M E N   I   K L U B B E N

google map